امروز : دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

شعر

” گذر عمر” اثری از استاد قاسم اشراقی گلپایگانی

شعر" گذر عمر"شعر و بیان از استاد قاسم اشراقی گلپایگانی که تقدیم مخاطبان گرامی می شود

“مرداب انگل زای” اثری زیبا از استاد قاسم اشراقی گلپایگانی

شعر“مرداب انگل زای”شعر و بیان از استاد قاسم اشراقی گلپایگانی که تقدیم مخاطبان گرامی می شود

“طفل دبستان سعدی و نیما” اثری از استاد قاسم اشراقی گلپایگانی

"طفل دبستان سعدی و نیما" شعر و بیان از استاد قاسم اشراقی گلپایگانی که خدمت مخاطبان عزیز تقدیم می گردد

خندم ولی ز عمق درون گریه می کنم سروده ی استاد قاسم اشراقی گلپایگانی

هر شب که با خیال تو در خواب می شوم***از جرعه های وصل تو سیراب می شوم

«می بیغش» به قلم استاد قاسم اشراقی گلپایگانی

دلم گرفته و ابریست وقت باران است***یقین که موسم دل نازک بهاران است

فیلم/”دروازه” با بیان شاعر، استاد قاسم اشراقی گلپایگانی

این فیلم مربوط است به بیان شعر دروازه که قطعه ای شعری است نیمایی از استاد قاسم اشراقی گلپایگانی که توسط خود شاعر روایت شده است

«تمنّا» به قلم استاد قاسم اشراقی گلپایگانی

یارب دل پاک و دیده ی بازم ده *** یک جرعه شراب معرفت سازم ده

غنچه ی نرگس

تقدیم به ساحت مقدّس حضرت ولی عصر روحی فدا

طبق طبق نفس آفتاب

تو تا بجام دل من شراب می ریزی***به رشته ی سخنم التهاب می ریزی

«اندرزی و هشداری»

تو را که چشم حقیقت شناس نابیناست***به چشم ظاهرت ای دوست قطره ای دریاست
تبلیغات