چاپ خبر

خبرگزاری بیان گلپایگان

نشست خبری شهرداری با خبرنگاران

 

 

لینک مستقیم دانلود

 

خبرنگاران و تصویربرداران مریم محمدی ،اکرم محمدی

ثبت شده در سایت خبرگزاری بیان گلپایگان
کد خبر : 123270 و در روز یکشنبه 23 مرداد 1401 ساعت ۱۳:۳۹:۱۶
2024 copyright.