چاپ خبر

خبرگزاری بیان گلپایگان

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیر دولتی می باشد. …

 

لینک مستقیم دانلود 

 

گزارشگر اکرم محمدی

تصویر بردار مریم محمدی

ثبت شده در سایت خبرگزاری بیان گلپایگان
کد خبر : 123245 و در روز سه شنبه 28 تیر 1401 ساعت ۲۳:۵۶:۲۲
2024 copyright.