چاپ خبر

خبرگزاری بیان گلپایگان

روش نظارت بر اصناف به سمت رویکرد نظارت مردمی است

 

 

لینک مستقیم دانلود 

 گزارشگر مریم محمدی

تصویر بردار اکرم محمدی

ثبت شده در سایت خبرگزاری بیان گلپایگان
کد خبر : 123232 و در روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰:۰۵
2023 copyright.