چاپ خبر

خبرگزاری بیان گلپایگان

میدونستید گلپایگان روستایی داره که بیش از ۹۰ درصد اهالی #سید هستند.

لینک مستقیم دانلود

ثبت شده در سایت خبرگزاری بیان گلپایگان
کد خبر : 123185 و در روز دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۵۳:۴۰
2023 copyright.