چاپ خبر

خبرگزاری بیان گلپایگان

مأمور وظیفه شناس پلیس راه موته شهرستان گلپایگان بسته پول را به دست صاحبش رساند

ثبت شده در سایت خبرگزاری بیان گلپایگان
کد خبر : 123061 و در روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۶:۳۶
2023 copyright.