چاپ خبر

خبرگزاری بیان گلپایگان

در منطقه سنگ نگاره های تیمره باید دانشگاه تاسیس شود

لینک مستقیم دانلود

ثبت شده در سایت خبرگزاری بیان گلپایگان
کد خبر : 123037 و در روز شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۲۳:۵۶
2022 copyright.