چاپ خبر

خبرگزاری بیان گلپایگان

قاتلین راننده پژو خود را به پلیس گلپایگان معرفی کردند

به گزارش پایگاه خبری بیان عصر امروز سرنشینان یکدستگاه خودروی سواری ۴۰۵ با تیراندازی به راننده یکدستگاه سواری پژو که در پمپ بنزین شهر گوگد در حال سوختگیری بود وی را به قتل رساندند.

به گفته شاهدان عینی همسر و فرزند راننده مقتول نیز همان لحظه در خودرو حضور داشتند که خوشبختانه به آنان آسیبی نرسیده است

سرنشینان خودروی پژو که به گفته شاهدان عینی غیر بومی هم بودند سریعاً پس از این سو قصد از صحنه متواری شدند.

دادستان گلپایگان، پزشکی قانونی و پلیس گلپایگان سریعاً جهت بررسی ابعاد این موضوع در محل حاضر شدند.

به گفته سرهنگ علی سبحانی فرمانده انتظامی گلپایگان ضاربین که گویا از بستگان مقتول هم بوده و با وی خصومت شخصی داشتند یکساعت پس از این اتفاق خود را به پلیس معرفی کردند.

لینک مستقیم دانلود
ثبت شده در سایت خبرگزاری بیان گلپایگان
کد خبر : 123020 و در روز سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۰۱:۵۱
2022 copyright.