چاپ خبر

خبرگزاری بیان گلپایگان

تلاشهای شبانه روزی برای کنترل ورودیهای شهرستان گلپایگان ادامه دارد

 

لینک مستقیم دانلود

ثبت شده در سایت خبرگزاری بیان گلپایگان
کد خبر : 122363 و در روز چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۵۰:۰۸
2023 copyright.