چاپ خبر

خبرگزاری بیان گلپایگان

تقدیم به ارواح تمامی شهدا علی الخصوص شهدای نظم و امنیت

 

لینک مستقیم دانلود

ثبت شده در سایت خبرگزاری بیان گلپایگان
کد خبر : 122183 و در روز جمعه ۲۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۲۴:۱۰
2021 copyright.