چاپ خبر

خبرگزاری بیان گلپایگان

جلسه اعضای کار گروه های موضوعی تخصصی شورای راهبردی بسیج قشرشهرستان گلپایگان


ثبت شده در سایت خبرگزاری بیان گلپایگان
کد خبر : 110822 و در روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۵۲:۵۵
2018 copyright.