چاپ خبر

خبرگزاری بیان گلپایگان

رویه عدم دعوت از برخی خبرنگاران توسط سرپرست جدید فرمانداری گلپایگان نیز ادامه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری بیان؛ علی رغم کش مکشهای فرماندار معزول با خبرنگاران، انگار این رویه در فرمانداری نهادینه شده و مشکلی ساختاریست و یا شاید بتوان برداشت دیگری کرد و آن اینکه دیدگاههای سیاسی تند و رادیکال اجازه دعوت از خبرنگاران آزاد و مستقل را در جلسات نمی دهد و یا اینکه چون یک رسانه سفارشی نویس با بحران مخاطب روبروست اینکارها و بوجود آوردن انحصار خبری برای آن برای فرار از این بحران است.

جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان با حضور سرپرست فرمانداری و مسئولین ادارات و دستگاههای ذیربط به منظور برنامه ریزی و اقدام در راستای سفرهای نوروزی مسافران در سالن اجتماعات فرمانداری گلپایگان

ثبت شده در سایت خبرگزاری بیان گلپایگان
کد خبر : 110391 و در روز یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۹:۲۵
2018 copyright.