امروز : جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

تاریخ خبر : ۹۶/۱۲/۱۰
کد خبر : 111914
چاپ خبر :
قاسم اشراقی گلپایگانی

به مناسبت ۱۰ اسفند زادروز مهدی اخوان ثالث

به روایت مشهور 10 اسفند زاد روز شاعر فقید جاودانیاد استاد مهدی اخوان ثالث ... م...... امید خراسانیست

من این جا بس دلم تنگ است .،
وهر سازی که می بینم بد آهنگ است.،
بیا ره توشه برداریم .
قدم درراهِ بی بر گشت بگذاریم …،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ………….ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به روایت مشهور ۱۰ اسفند زاد روز شاعر فقید جاودانیاد استاد مهدی اخوان ثالث … م…… امید خراسانیست
پیرو صدیق نیما …وبقول خودش نیمای مردستان ….،
وبه گفته ی بزرگان قلمرو شعر وادب … مهدی اخوان ثالث تنها رهرو وشاگرد نیما بود که شعر ابداعی نیما را سامان بخشید وبه قولی صاحب کار نامه کرد ….
واین قولیست که جمله بزرگان بر آن معترفند ….
شعر اخوان آیینه ی تمام نمای حوادث روز گار اوست ..از باب نمونه
زمستان …..منظومه ی بی بدیل او سرمای عاطفی روزگار او را در….
دهه ی ۱۳۳۴…دیماه….به گونه ای استوار در ذهن مخاطبش متبادر میکند ….
بطور کلی اخوان گر چه بقول خودش اصلن اهل سیاست نیست ولی به حق در اشعار نیمایی خود کاملن چهره ای سیاسی دارد واین محصول کو دتای ۲٨ امرداد وشکست حکومت ملی وسقوط دکتر مصدق میباشد واین دلشکستگی تا پایان عمر نا گهانی چهره ی افسرده ومنزوی وسر خورده ی شاعر را نشان میدهد ودر سخنانش پیداست….
باری اخوان که بیشتر از سنّ وسالش از جهت بیماری شکسته شده بود ودوره ی کهولت زود رس را در،کنج عزلت سپری میکرد ….
در جنگ تحمیلی بی تفاوت نبود ودر مصاحبه ی درخت معرفت که کاست آن موجود است گفت
به قول ناقلش یک مرغ از آشیانه ی خود دفاع میکند ….. آن وقت چطور باید در مقابل حمله ی دشمن به زاد گاه خود وابا واجدادخودمان بی تفاوت باشیم پس مرگ مدافعان ما با هر ایده ومرام شهادت است ومجاز ومقدس ….واز این فراتر در کتاب …. تورا ای کهن بوم وبر دوست دارم اشعاری در قالب سنتی دارد که جنگ افروز بعثی را به ملامت وشماتت شاعرانه گرفته واین همان چیزیست که از یک شاعر رسالت مدار توقع باید داشت
سخن در مورد اخوان از حوصله ی پیام بیرونست ولذا …،
بد نیست نظر علامه دکتر محمد رضا شفیعی کد کنی را در مورد اخوان مرور کنیم
دکتر شفیعی در مقاله ای که در باغ بی برگی جلد ۱ …ویا واره ی اخوان نوشت جمله ای در خور تأمل دارد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دکتر شفیعی فرماید ….
من اگر بیش از یک ربع قرن با اخوان زندگی نمیکردم امروز تلقی درستی از حافظ نداشتم…..
من حافظ را از زندگی بااخوان شناختم بدون آن که او یک کلمه از حافظ سخن بگوید ….حیرتا….
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباری اخوان ساده وپاک وبی پیرایه زندگی کرد
وپیش از انقلاب سالها در زندان گذراندومناعتش را به منت نان ومقام کسی نفروخت
پوستین کهنه اش هر گز به پیرایه ها ی زشت وسر سپردگی آلوده نگردید …..شعر … آخر شاهنامه
کسانی که بر سفره ی درس او نشسته اند میدانند چگونه زیست
در انتهای این پیام قاصر بعنوان کسی که محضر ومکتبش را درک کرده ام امید وارم روح بلند ان سیمرغ بالش شعر …از شعر خودم ))
کوتاهی مطلب را بر منِ بنده ببخشاید …..واز سویی زاد روز تولدش …،بر خانواده ی نجیب وبزرگوار آن شاعر یگانه ودوستان ودوستدارانش میمون وفرخ باشد

از شعر دریچه ی ان شاع بزرگ..ومتعهد …………………،،،
بخشی را به انتخاب
تقدیم مخاطبان ارجمندم
میکنم …….

ما چون دو دریچه روبروی هم
آگاه زهر بگو مگوی ……..هم
هر روز سلام وپرسش وخنده
هر روز قرار روز آینده
اکنون دل من شکسته وخسته ست
زیرا یکی از دریچه ها بسته است
نه مهر فسون نه ماه جادو کرد
نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد
………………..ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبا بدرود
قاسم اشراقی گلپایگانی ۹ اسفند ۹۶………..

Cloob Facenama Afsaran Google plus Facebook Twitter artabaz Digg Stumble Upon
نظرات

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

تبلیغات