امروز : یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ خبر : ۹۶/۱۲/۰۴
کد خبر : 111513
چاپ خبر :

توهین باعبارات مگس و خس وخاشاک وعوام خواندن مردم درمتن رئیس شورا ولی به نام شورای شهر گلپایگان

در این متن با نگاهی حق به جانب از عبارات زشت وتحقیرآمیز و سخیف خس و خاشاک ومگس استفاده شده است واینکه گویا فقط برخی خاص می فهمند مردم راعوام خطاب کرده اند که باید متذکر شدهمین مردم که عوام می خوانیدشان بارأی خود، افرادی رابه این جایگاه رساندند تا امروز بر صندلی شورا تکیه بزنند.

به گزارش خبرگزاری بیان؛ پس از برگزاری مراسم تکریم فرماندار معزول گلپایگان توسط شورای شهرهای گلپایگان، گوگد، گلشهر، شورای شهرستان، شورای بخش، اتاق اصناف و اداره صنعت و معدن گلپایگان ، امروز رئیس شورای شهر گلپایگان با درج مطلبی ۶ بندی در کانال تلگرامی شورای شهر گلپایگان با وانمود کردن این که این مراسم مردمی بوده است مطالبی دون شان و غیر اخلاقی به رسانه های منتقد و بعضا مردم نسبت داد که واکنشهای مختلفی را در پی داشت در این متن آورده شده:

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام برمردم شریف گلپایگان
شورای اسلامی شهر وشهرستان گلپایگان مفتخر است که به عنوان نمایندگان شما مردم حق شناس وهمراهی شوراهای شهر گوگد شهر گلشهر شورای بخش اتاق اصناف وخانه معدن صنعت تجارت توانست با استقبال مسئولین بزرگوار وشما غیرتمندان حماسه ای به یاد ماندنی روز پنجشنبه مورخ ۹۶.۱۲.۳ رادر پاسداشت خدمات وزحمات جناب آقای فراست فرماندار سابق رقم بزندوبرگ زرینی در کارنامه خود ثبت نماید.لذا برخود فرض ولازم می دانیم از حضور چشمگیر همه شما خوبان اعم از مسئولین وآحاد مردم تقدیر وسپاسگزاری نمائیم .این حضور خود جوش پیامهائی داشت که به آنها اشاره می شود.
۱- وقتی کار برای رضای خداوند صورت گیرد اثر معنوی آن ماندگار وحرکت آفرین است.
۲-باعث دلگرمی وتشویق مسئولین محترم شهر گردید که بدانند خدمات وزحمات آنها از دید مرم پنهان نیست .
۳-حقیقت چون آب روان است وخس وخاشاک روی آب خللی براصل آن وارد نمی کند.
۴- مصلحت جامعه ارجح برمسائل شخصی می باشد وچنانچه فردی بخواهد از ابزار اجتماعی نفع شخصی خودرا دست آویز قرار دهد با واکنش مردمی روبرو خواهد شد گرچه مدت قلیلی چون خاشاک روی آب قرار گیرد بلاخره حقیقت آب ماندگار وبه راه خود ادامه می دهد وخس وخاشاک به کنار زده می شود.
۵- این حضور بی سابقه در مراسم قدر دانی از مسئولی که باند وگروهی نداردومردم صرفا بخاطر پاکی وصداقت اوحضور پیدا نمودندواورا مورد تفقد قرار می دهند این پیام را دارد که
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست.
عرض خود می بری وزحمت ما می داری
۶- خیلی زشت است که جریانی خود را وکیل الرعایای مردم بداند وفکر کند هرچه می گوید یا می نویسد وحی منزل است وبا این تفکر غلط عوام فریبی نماید وذهن مردم عوام رادچار شائبه نماید لذا ضمن نصیحت به این جریان از دستگاه قضاء شهرستان انتظار می رود با قاطعیت تمام این تفکر مخرب را مورد بازخواست قرار داده تا بیش از این موجبات انحراف عوام را فراهم نیاورند .
مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما
غافل از اینکه خدا هست در اندیشه ما
موفق وسربلند باشید.
شورای اسلامی شهر گلپایگان

 

پس از این موضوع نشریه نسل نو گلپایگان ضمن تماس با کلیه اعضای شورا و پی بردن به این موضوع که هیچکدام از وجود این متن در کانال شورا اطلاعی نداشتند با احمد افتخاری رییس شورای شهر گلپایگان تماس حاصل کرد که وی در جواب خبرنگار نسل نو به درج این مطلب توسط خودش در کانال تلگرامی شورای شهر گلپایگان اقرار نمود.

نشریه نسل نو گلپایگان نیز نوشت:

بخش اول:

توهین باعبارات مگس و خس وخاشاک وعوام خواندن مردم درمتن رئیس شورا ولی به نام شورای شهر گلپایگان

اظهار بی اطلاعی شش نفر از اعضای شورای شهرگلپایگان از نامه شش بندی منتشرشده به نام شورا

آقای افتخاری شورای شهر هفت نفر است و نه خود یکنفرتان

مردم عوام نیستند/ مردم رعایا نیستند که کسی وکیل الرعایا باشد/ مردم می فهمند کسی حق ندارد مردم را عوام بداند

 

متن شش بندی باعباراتی زننده و تحقیرآمیز توسط رئیس شورای شهر گلپایگان وبدون اطلاع شش عضو دیگر شورا به نام شورای اسلامی شهرگلپایگان منتشر شده است.

پس ازاینکه امروز متنی در ۶بند درفضای مجازی منتشرو ذیل آن نوشته شده بود (شورای اسلامی شهر گلپایگان) و بابهره گیری واستفاده ازحضور ۳۰۰نفر از همشهریان درمراسم تقدیراز فرماندارسابق و به پای خود نوشتن این حضور دراین متن سعی شده منتقدین رازیرسوال برده وآنها را تفکر مخرب عنوان کند.
درادامه این متن نوشته شده «خیلی زشت است جریانی خودرا وکیل الرعایای مردم بداندو فکرکند هرچه می گویدو می نویسد وحی منزل است و این تفکر غلط عوامفریبی نماید و ذهن مردم عوام را دچار شائبه نماید» و پارا فراتر نهاده وخطاب به دستگاه مستقل قضایی نوشته اند از «دستگاه قضا شهرستان انتظار می رود با قاطعیت تمام این تفکر مخرب را مورد بازخواست قرار داده تا بیش این موجبات انحراف عوام را فراهم نیاورند». آیا این تهدید نیست؟ چه کسی گفته شما مردم را عوام خطاب کنید و گویا خود را خواص بدانید؟ در این متن با نگاهی حق به جانب و از بالا به پایین از عبارات زشت وتحقیرآمیز و سخیف خس و خاشاک ومگس نیز استفاده شده و با نگاهی حق به جانب واینکه گویا فقط برخی خاص می فهمند مردم راعوام خطاب کرده اند که باید متذکر شدهمین مردم که عوام می خوانیدشان بارأی خود، افرادی رابه این جایگاه رساندند تا امروز بر صندلی شورا تکیه بزنند.

ضمنا مردم هوشیارند، برخی برای سرپوش گذاشتن بر ضعف هاو مشکلات وهمچنین زیرسوال بردن نقدهای دلسوزان و تخریب منتقدین و بیان کنندگان درد دل های مردم با سعی در ایجاد دودستگی عوام و خواص دربین همشهریان فهمیده و عزیز و چسباندن برچسب سیاسی و جریانی بودن به هر انتقاد و درد دل مردمی که روشی نخ نما شده و قدیمی برای فرار از پاسخگویی است از زیر پاسخگویی به مردم فرار کنند و همچنین رفتار زشت شخصی که مدتی قبل رخ داد وهمگان این رفتار را تقبیح و نکوهش کردند وحالت تکبری همچون نگاه شخصی ارباب رعیتی داشت را تطهیر کنند.

لذابرآن شدیم جهت شفاف سازی وروشن شدن افکارعمومی باتعدادی از اعضای شورای شهردراین خصوص مصاحبه کنیم.

طاهره خوشنویسان ازانتشار این متن ازسوی شورای شهر اظهار بی اطلاعی کردوحاضربه مصاحبه نشد.
معصومه قربانی نیز ازوجود چنین متنی ازسوی شورای شهر اظهار بی اطلاعی کرد.
سیناناظمی درخصوص این نامه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: من درجریان نیستم وگلپایگان هم نیستم واصلا نمی دانم و ندیدم و الان درجریان نیستم وباید بپرسم.
حمیدنوروزی درپاسخ به پرسش ما درباره متن شش بندی منتسب به شورای شهرگلپایگان گفت: متن شش بندی چی است؟ من نمی دانم.
وقتی متن این نوشته که درزیر آن نام شورای شهرگلپایگان نوشته شده رابرای آقای نوروزی خواندیم وی عنوان کرد: اصلا چنین متنی مال شورای شهر نیست چون اگر باشد مابایددرجریان باشیم، اصلا چنین متنی راما نداریم و نه اصلا مربوط به شورای شهر است ولی اون کسی که داره سواستفاده میکنه کیه؟ وهرکسی هست دارد از قول شورا می نویسد و اصلا درجریان چنین نامه ای نیستیم و معمولابایدتمام اعضای شورای شهر درجریان چنین نامه ای قرار بگیرند وتاجایی که من اطلاع دارم مربوط به شورای شهر نیست و روال شورا این است که اگر قرار باشد کاری را انجام دهدیا نامه ای را بدهد درجمع وصحن شورا مطرح می شود.
نوروزی برای چندمین بار تأکید کرد: چنین نامه ای که می گویید اصلا ربطی به شورای شهر گلپایگان ندارد.این نامه رابرای من در تلگرام بفرستید تاببینیم ازکجا آمده چون قابل پیگیری است.
وی افزود:هیچ کدام از اعضای شورا به تنهایی کاری انجام نمی دهند وشورا نیزدرجریان این نامه نیست.
حسین زاهد درپاسخ به اینکه درجریان این متن منتشر شده به نام شورای شهرهستید اظهار بی اطلاعی کرد وگفت: من اینترنت نداشتم وچنین متنی را ندیدم.
مسعود اسکندری هم در اینباره گفت: مادرجریان نبودیم و صبح که خبرنگار به من زنگ زد و از این متن پرسیدبه تلگرام رفتم واین متن را دیدم و اصلا خبر نداشتم.
اما احمدافتخاری رئیس شورای شهر گلپایگان درپاسخ به خبرنگار مادرخصوص صحت و سقم این متن منتشرشده در تلگرام با نام شورای شهرگلپایگان گفت: بله من خودم این را گذاشتم .
وقتی خبرنگار قسمت هایی از متن منتشرشده رابرای احمدافتخاری می خواند او می گوید: درشش بند است وپرسش ندارد درزیر آن نوشته شده شورای اسلامی شهر گلپایگان واین متن درست است.

بخش دوم: ادامه یادداشت «توهین باعبارات مگس و خس و خاشاک و عوام خواندن مردم در متن رئیس شورا ولی به نام شورای شهر گلپایگان»

«اظهار بی اطلاعی شش نفر از اعضای شورای شهر گلپایگان از نامه شش بندی منتشر شده به نام شورا

آقای افتخاری شورا هفت نفر است و نه خود یکنفرتان

 

آقای افتخاری پاسخ دهندچرا ازطرف خودمتنی رابدون مطرح کردن درصحن شورا وتصویب آن بارأی گیری که روال قانونی است به نام شورای شهرمنتشر می کنید؟
چرا از این عبارات سخیف و زشت استفاده می کنید وچرا مردم راعوام می خوانید؟
بادلیل منطقی بفرماییدکدام جریان؟ آیا این نوشته ها برای مردم کارمی شود؟ مردم امروز از شورا کار می خواهند و کار و نه چنین اطلاعیه های یکنفره تان ولی به نام شورای شهر گلپایگان. ضمنا شورا جای مشورت است و نه تصمیم های خودمحورانه.
شما چرا انقدر هم و غم خود را برای فرماندار برکنار شده سابق گذاشتید و پیش قدم و برنامه ریز برنامه تقدیر از ایشان شدید و اکنون هم متنی را درحمایت از ایشان و با ادبیات جانبدارانه والبته بابکار بردن ادبیاتی توهین آمیز و ناصواب درخصوص دیگران می نویسید و به نام شورای شهر گلپایگان که همگی به غیر خودتان اظهار بی اطلاعی می کنند منتشر می کنید؟
آقای افتخاری از شما سوالی دارم و آن اینکه بفرمایید شما با فرماندار سابق دوست قدیمی هستید یاخیر؟

دو کانال متن نامه منتسب به شورا را منتشر کردند که باتوجه به اعلام بی اطلاعی شش نفر اعضای شورا از این نامه طبق قانون و در صورت بی طرفی وصداقت باید این مساله را اطلاع رسانی کنند.
خداوند همیشه حامی صداقت است و حقایق راهمچنان آب روان برای مردم مشخص می کند.

 

محمد ولایتی نویسنده خبرگزاری بیان نیز در واکنش به این مطلب چنین نوشت:

♦️ لطفا مردم را تفسیر کنید

طبق آمار، شهرستان گلپایگان بالغ بر ۹۰ هزار نفر جمعیت داره ، حالا چرا اینا میگیم برای این که ،یکی برنامه گزارش عملکرد میزاره ۲۰نفر بیشتر نمیره ،دوباره جلسه صمیمانه میزاره ۳۰نفر نمیره ،باز میره این مسجد و اون مسجد استقبالی نمیشه بعد “جار میزنن مردم آمدن” دیگری جلسه تقدیر وتشکر از یکی که معزول شده میزاره با ضرب وزور یک سالن ۲۵۰ نفره که نصفش کارمندان ادارات هستند اونم صبح میزارن که دوستان اداری بتونن بیان و یا تو رودربایستی قرار بگیرن بیان بازم اسمش را میزارن “استقبال پرشور مردم” . یعنی خوشبینانه از هر ۵ هزار نفر ۱نفر در این برنامه ها هستند اونوقت میشن مردم.
نمی دونم مفهوم مردم از نظر این دوستان چیه ؟ چرا برنامه هاشون را توی مکانهای بزرگتر نمی گیرن اونم تو یک وقت آزاد نه وقت اداری تا که اونوقت از اسم مردم استفاده کنن ؟
? واقعا اگه مردم براشون مهمه چرا جواب کارهاشون را نمی دن ؟
?چرا نمی گن همین مردم به شعارهای اقتصادی و برجامی رأی دادن حالا چرا روز به روز داره اوضاع بدتر میشه ؟
?کی جواب شعارها ووقولاتون را میدین به مردم ؟مردم منتظرن !!!!
مردم اونای هستن که هر لحظه پای کار نظام و انقلاب وایسادن نه عده ای ویژه خوار و سیاست باز و منفعت طلب .نمونش را در راهپیمایی ۲۲ بهمن دیدیم .
?راستی چرا این مردم که می گید و ازشون عکسم منتشرکردید یکیشون را تو مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ندیدیم.؟!!!
? آیا این مردم در ایام شهادت فاطمه زهرا(س) صوت و کف می زنن.!!!؟

 

وی همچنین افزود:

چه کسی پاسخگوست

وقتی بودجه و هزینه همین مردم صرف اهداف باندی و جناحی می شود و نهاد ناظر و بالادستی هم هماهنگ با یک جریان فکری در تجلیل از یک شخصی که خود را نان خور دولت می داند نه نوکر مردم وبیت المال باید شاهد اینگونه ریخت وپاش ها از حلقوم مردم هم باشیم .
تجلیل و اکرام افراد در جایگاه خود بسیار ارزشمند و قابل تحسین است لیکن وقتی عده ای اندک به خود اجازه می دهند پول بیت المال را خرج اهداف باندی و گروهی خود کنند دیگر بوی تکریم ازآن بلند نمی شود بلکه مساله مسأله نمایش قدرت با پول مردم است . اگر همین مردم از جیب خویش هزینه اینگونه نمایش ها را بپردازند آنوقت می توان گفت حرکت مردمی است در غیر این صورت نمی توان رجز خواند آنهم از جیب مردم .
دوستان شورای شهر بیانیه داده و از طرف مردم خود را موظف دانسته که چنین حرکتی را انجام دهد در حالی که مردمی در کار نبودبه غیر از مسؤلان که بیشتر در رودربایستی حضور داشتند و بعدم دوستان هم حزبی خود .عکسهای منتشره گویای چیز دیگری نیست .بهرحال بیچاره این واژه مظلوم مردم.
واما خاشاک خواندن دیگران نوبر دیگریس ظاهرا این دوستان در حال تئوریزه کردن توهین و قلدری و بزن بهادری هستند که مسؤلان دیگرشما هم تهدید کنید برایتان مراسم خواهیم گرفت. باید گفت دوران شعبانیسم به پایان رسیده بهر حال حرکت دولت را خودتان زیر سؤال بردید اگر اینگونه حرکات آنارشیستی خوب بود چرا دولت برخورد کرد و حالا شما دستپاچه از جیب مردم هزینه کردید .
پس اگرحرکت دولت در عزل فرماندار اشتباه بوده وتشخیص آنها را اشتباه می دانید باید بحالتان تاسف خورد که خود را هم قبول ندارید

Cloob Facenama Afsaran Google plus Facebook Twitter artabaz Digg Stumble Upon
نظرات
 1. محمد گفت:

  سلام
  بهتره است به جای پرداختن به این حرف های بی ارزش به فکر پیشرفت شهرستان باشیم چون پیشرفت شهرستان شروعی برای پیشرفت کشور است و اگر مردم کشور از شهر خور شروع کنند کشور اباد خواهد شد.
  در شهری که چند دههات اسیر حرف های بیهوده و نگاه های دسطحی و کوتاه فکری های برخی همشری ها شده دیگر نباید انتظار پیشرف را داشت!
  بهتر نیست دست از این رفتار های بررداشته و مدام همه مسائل را بسرعت سیاسی نکنیم، به دین پیوند نزنیم و دیگران را مدام قضاوت نکنیم و البته به دنبال دیوار کشیدن و جریان یا طیف ساختن و مخالف و موافق ساختن نباشیم؟!
  دلیل نمی شود یک فرد را برای یک کار اشتباه یا یک کار درسا به یک باره به عرش به بریم یا به فرش به کوبیم!

 2. رضا فیروزی گفت:

  تابعضیهادست ازاین بگو مگوها وحرفای خاله زنکی برندارندگلپایگان ومنطقه پیشرفت/نمیکنه.آقا/خانم/مستر/مسیو/خواهر/برادرمثلاچی میخوای بگی؟؟؟یه مسیولی اشتباه کردتاوانش راهم پس داد/تمام شد…
  یکی مجلس تجلیل میگره/یکی ضد اون مقاله مینویسه/دیگری یکی بنعل میزنه ۷تابه میخ که چه!!!!!بس کن آخه چقد سادگی؟؟

دیدگاه شما

تبلیغات
  • : سلام برادر شهیدم،سلام خداوفرشته ها برشما شهیدان،بر...
  • رضا فیروزی: باتبریک اعیاد شعبانیه خدمت دوستان ن ...
  • رضا فیروزی: آفرین بر این جوانان پیرو ولایت/چه خوب است اون جونی...
  • حمید چمی: اعزام گروه برای کمک به سیل زدگان استان ایلام ،،(رو...
  • الهی: سلام به همشهری عزیزم خدا قوت ساره جان.انشالله درکن...
  • سعیده: با عرض سلام علاقه زیادی ب گلیم بافی دارم. اما برا...
  • رضا فیروزی: ضمن تبریک مجدددهه فجر/حضور درمراسم راهپیمایی 3پیام...
  • بهار: سلام اقای نیکنامی خوشحالم که موفقیت شما را میبینم....
  • محمد رضا: سلام من محمدرضا هستم از دوستان صمیمی همشهری وهمکا...
  • رضا فیروزی: با تبریک دههفجر ...
  • زهرا: خیلی عالی...
  • امین جابری: سلام وخسته نباشید خدمت مربیای زحمتکش گلپایگان ممنو...
  • احد: فتبارک آ... احسن آل خانقین آفرین برندگان هوشمندخدا...
  • رضا فیروزی: جناب مرادی برای رفتن به اداره ارشاد 4تاراه است 1/...
  • سید محمد رصا هاشمی: سلام اقای نیکنامی من مایل به تماس با شما هستم خیلی...
  • رضا فیروزی: بعنوان یک کمتوان شدیداً به این حرکت بیان اعتراض دا...
  • مبینا سهرابی: سلام ممنون من اشنا خانواده شهید هستم وسعید ابادی ا...
  • رضا فیروزی: آقاجان بنظرم فراگیر ومد شده(وقتی نمی تونن جواب بدن...
  • رضا فیروزی: چی بگم؟؟؟؟!!!!!!(پنهان خورید باده که تعزیرمیکنند)ب...
  • رضا فیروزی: چه جالب!!!آقابجای پاسخ به سوال وییگیری جشنواره کب...
  • رضا فیروزی: 3ماه وشایدهم بیشتر است که از جشنواره کباب میگذرد و...
  • محمدحسين مومني: خداقوت برادر،دست مريزاد بسيجي...
  • رحمان محمدی اصل: از قوه محترم قضائیه بخاطر محاکمه علنی برخی از متهم...
  • parsa: از ایشان انتظاری بیش از این نبود...
  • رضا فیروزی: بنده درپی نفدشخصیت هنری مرحوم اخوان نیستم امااین ...