امروز : پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

تبلیغات در سایت دوهفته نامه بیان گلپایگان

کسانی که علاقه مند به تبلیغات در سایت و یا دوهفته نامه بیان هستند می توانند با تماس با تلفن ۰۳۱۵۴۷۸۲۳۲۲ در ساعات ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ هر روز بغیر از روزهای تعطیل و یا پیامک زدن به شماره های ۰۹۳۳۸۵۱۰۰۴۵ و ۰۹۳۸۰۷۰۴۶۶۶ و سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۰۶۰۰۷۰۷۰۰ در طول شبانه روز نسبت به درج تبلیغات اقدام نمایند.

تبلیغات